ماساژدرمانی

یکی از خدمات کلینیک کایروپراکتیک دکتر شاهد صدر ارائه ماساژ درمانی در راستای تاکید بر درمان ناراحتی های اسکلتی-عضلانی با ورزش های مختلف برای قسمت های مختلف بدن می باشد، در ماساژ درمانی با انجام ماساژهای علمی و صحیح منجر به افزایش گردش خون در منطقه آزرده یا آسیبدیده میشود و از این طریق به شسته شدن مواد التهابی و کاهش التهاب و درد کمک میکند. همچنین با تحریک پایانه های حسی در منطقه باعث شل شدن عضلات و کاهش اسپاسم میشود. این شیوه درمانی بیشتر برای گرفتگی ها و گرههای عضلانی به کار میرود اما گاهی اوقات برای رباطها یا لیگامانها (نوار بافتی محکم و قابل انعطاف که دو استخوان را به هم متصل میکند) نیز تجویز میشود. در این موارد انجام ماساژ درمانی با کاهش التهاب و آزاد کردن چسبندگی های اطراف لیگامان باعث آزد شدن حرکات آن میشود.