ریکاوری

– کامپرشنتراپی

دستگاه كامپرشن، زمان نقاهت را کوتاهتر و توان عضلانی را سریعتر باز میگرداند. این دستگاه در موارد بسیاری در پروسه ریکاوری کاربرد دارد؛ از جمله رفع تورم ناشی ازاحتباس لنف و آب میانبافتی، کاهش تورم مفاصل به دنبال روماتیسم مفصلی، رفع دردهای سیاتیکی و دیسک کمر، جلوگیری از ایجاد لخته در اندام تحتانی افراد کمتحرک، جلوگیری از تحلیل رفتن عضلات در افراد مسن، رفع اسپاسم و خستگی عضلات، ترومبوز ورید عمقی (DVT)، دیابت، واریس، نارسایی مزمن وریدی پس از ماستکتومی (برداشتن پستان)، آسیبهای طناب نخاعی، از بین بردن سردی در انتهای اندامها، رفع برجستگیهای وریدهای سطحی، رفع سلولیتهای ناحیهای، بیماریهای ناشی از گردش خون، گرفتگی عضلانی، ادم لنفاوی و … .

– تراگان

در ریکاوری دستگاه تراگان با حرکات سریع و چکشی خود به آزادسازی بافتهای نرم (عضلات، تاندونها و فاشیا)، باز کردن نقاط ماشهای یا گرههای عضلانی و افزایش دامنه حرکتی کمک میکند.

– کنزیوتیپ

یکی از روش های ریکاوری ،کشهای درمانی «کنزیوتیپ»، نوار پارچهای همراه با چسب اکرلیک هستند که معمولا به منظور درمان آسیبهای ورزشی و اختلالات اسکلتی-عضلانی مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. کنزیوتیپ ضمن کنترل حرکت مفاصل، عضلات و یا نواحی آسیب‌دیده، به اصلاح فراخوانی عضله کمک می‌کند. به عبارت دیگر این نوارها ضمن کنترل حرکتی ناحیه آسیب دیده، فعالیت عضو آسیب دیده را کاملا متوقف نکرده و ضمن فراهم آوردن سطح کنترل شدهای از تحرک، درمان و بازتوانی عضو را حین تحرک امکانپذیر میسازد. از جمله تاثیرات کنزیوتیپ میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
– اصلاح فراخوانی عضله
– کمک به بهبود آسیبهای ورزشی و عضلانی
– تسریع بهبودی از طریق افزایش گردش خون در نواحی مورد نظر
– محفاظت از مفاصل و عضلات
– کاهش خطر بروز آسیبهای احتمالی
– افزایش کارآیی ورزشکار حین فعالیت ورزشی

– بادکشدرمانی

بادکش درمانی (Cupping Therapy) یکی از روشهای طب مکمل یا طب جایگزین است که خاستگاه آن را کشور چین میدانند، اما این نوع درمان بهصورت سنتی در هند و ایران هم متداول بوده و از آن استقبال میشود. در این روش تعدادی فنجان مخصوص برای ایجاد مکش روی پوست گذاشته میشود. این مکش جریان خون را در ناحیه بهبود بخشیده و از این طریق تنش و اسپاسم عضلانی را کاهش میدهد و به ترمیم سلولها و بافتهای آسیبدیده کمک میکند. همچنین در شکلگیری بافتهای اتصالدهنده و ایجاد عروق خونی تازه نیز تاثیرگذار است. بروز کبودی مختصر پس از بادکش شایع است. این کبودی در کمتر از یک هفته کاملا از روی پوست محو میشود.